Sportgemeinschaft Dynamo Chemiekombinat Bitterfeld

  • SG Dynamo Chemiekombinat Bitterfeld Wimpel
  • Foto folgt


Gründung:

- … 

Sektionen:

- ... 

Träger:

- VP Betriebsschutzkommando Chemiekombinat Bitterfeld 

Auflösung:

- ...